Video

Galerija

Program ekskurzije

 Polazak iz hotela do polazne tačke - doline Goreme
 Let u balonu na vruć́ vazduh u trajanju od oko 1 sata, na nadmorskoj visini od 300-800 m
 Povratak u hotel

Uključeno:
 Prevoz
 Zdravstveno osiguranje
 Let balonom na topli vazduh
 Lične medalje

Recenzija