Video

Galerija

Program ekskurzije

 Polazak iz hotela
 Dolazak u akvarijum u Antaliji
 Poseta akvarijumu (oko 2,5 sata)
 Ručak
 Poseta Starom gradu u Antaliji
 Povratak u hotel

Vreme polaska / dolaska: 10:00 - 17:00

Uključeno u cenu:
 Transfer iz hotela i nazad
 Osiguranje
 Ulaznica za akvarijum u Antaliji

Nije uključeno u cenu:
 Pića
 Ručak
 Poseta "Snežnom svetu" (opciono)
 Poseta ogranku tropskih životinja (po izboru)  

Šta bi trebalo da vas ponese: kameru, udobne cipele, novac za dodatne usluge